« zpět

VALNÁ HROMADA SBŠ OSTRAVA 2018

Valná hromada SBŠ Ostrava se bude konat v pondělí 18.6.2018 od 17,00 hodin v restauraci Pod Modřínem, ulice U Lesa 340/5, 700 30 Ostrava. Každý tým SBŠ Ostrava má na Valné hromadě jednoho zástupce s hlasovacím právem.

PROGRAM VALNÉ HROMADY
1. Návrh a volba pracovního předsednictva valné hromady a návrhové komise.
2. Zpráva trenérské rady za sezónu 2017/2018 a návrh pro sezónu 2018/2019.
3. Zpráva o hospodaření SBŠ Ostrava za rok 2017.
4. Návrh rozpočtu pro rok 2018.
5. Návrh usnesení.
6. Ukončení valné hromady.

DELEGÁTI VALNÉ HROMADY ZA JEDNOTLIVÉ TÝMY (průběžně doplněno)
Předseda – Kamil Havrlant
Místopředseda – Jaroslav Bartoň
Člen výboru – Eva Pavlicová
Ženy (1999 a starší) – Tibor Jány
Starší dorostenky U19 (2000/2001) – Kateřina Kozlová
Mladší dorostenky U17 (2002/2003) – Lada Žatkovičová
Starší žákyně U15 (2004) – Tomáš Kyncl
Mladší žákyně U14 (2005) – Ladislav Chamrád
Starší minižákyně U13 (2006) – Jan Zvolánek
Mladší minižákyně U12 (2007) – Petr Starostka
Nejmladší minižákyně U11 (2008) – Ladislav Pavlát
Přípravky (2009 a mladší) – Šárka Bogyiová
Trenéři – Martin Chmiel
Pozn. Přes delegáty jednotlivých družstev můžete podávat návrhy a změny pro VH.

Kamil Havrlant – předseda SBŠ Ostrava z.s.zpět na „AKADEMIE SBŠ OSTRAVA 2018“pokračujte na „MINIŽÁKYNĚ 2008/2009 OBSADILY NA TURNAJI V MOHELNICI 2.MÍSTO !!!“