Management

Klub:
předseda klubu Kamil Havrlant 736 643 517
místopředseda ing. Jaroslav Bartoň 605 248 901
člen výboru Eva Pavlicová 724 217 476

ADRESA KLUBU: SBŠ OSTRAVA
V. KOŠAŘE 22
700 30 OSTRAVA 3
CZECH REPUBLIC

IČ: 69610576

mobil: +420 736 643 517
e-mail: sbsostrava@seznam.cz
www.sbsostrava.cz

Číslo účtu: 19–9931980247/0100