NEJMLADŠÍ MINIŽÁKYNĚ U11 2009/2010 – sezóna 2019/2020

INFORMACE

Informace o platbě členských příspěvků
Na sezónu 2019/2020 činí členský příspěvek na hráčku 4.500,– Kč. Příspěvek je možné uhradit na tři splátky. Do 30.9.2019 2.000,– Kč, do 30.11.2019 2.000,– Kč a do 31.1.2020 500,– Kč. Číslo účtu pro platbu je 19–9931980247/0100, variabilní symbol rodné číslo hráčky. Do zprávy pro příjemce jméno hráčky. Po uhrazení minimálně první části obdrží každá hráčka jednu permanentku mládežnickou + 2 permanentky pro rodiče na utkání extraligy žen.

Hrací týmy soutěže U11

ZELNÁ
Bémová, Bílková, Bohušová, Červená, Gajdáčková, Gašparíková, Horáková, Hrubá, Kubíčková, Maršolková, Pavlátová, Poledníková, Popelářová, Slezáková, Šulcová, Vybíralová, Wojnarová
BÍLÁ
Bialková, Chrapková, Jurniklová, Mihulová, Minariková, Outratová, Pastrňáková, Paverová, Skácelová, Stašová, Šubertová, Trojáková, Výrková, Zdeňková, Zvolánková

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY ŠMOULINKY

4. kolo: neděle 1. prosince – Nymburk
5. kolo: sobota 21. prosince – Pardubice
6. kolo: neděle 19. ledna – Olomouc
7. kolo: neděle 1. března (jarní prázdniny) – Kolín
8. kolo: neděle 29. března – HB Basket
9. kolo: neděle 19. dubna – Jičín
10. kolo: neděle 17. května – Ostrava

**V záložce soustředění 2020 jsou aktuální informace ohledně letního soustředění

** Změna pátečních tréninkových skupin v hracím týdnu. 17:30–18:45 Poledníková,Po­pelářová,Wojna­rová,Hrubá,Šul­cová,Slezáková,Bíl­ková,Jurniklo­vá,Výrková,Tro­jáková,Mihulo­vá,Hrabinská,Ská­celová,Stašová,Ou­tratová

18:45–20:00 Gajdáčková,Ho­ráková,Pavláto­vá,Gašpariková,Mar­šolková,Bohušo­vá,Červená,Vy­bíralová,Chráp­ková,Paverová,Bil­ková,Minaríko­vá,Pastrňáková,Šu­bertová,Zdeňko­vá,Zvolánková

** V sobotu 14.3.2020 turnaj U10 v 9:00 proti FM a 11:20 proti Příboru. Sraz na SH SG v 8:15 Nominace všechny hráčky U10pokračujte na „REALIZAČNÍ TÝM“