NEJMLADŠÍ MINIŽÁKYNĚ U11 2009/2010 – sezóna 2019/2020

INFORMACE

Informace o platbě členských příspěvků
Na sezónu 2019/2020 činí členský příspěvek na hráčku 4.500,– Kč. Příspěvek je možné uhradit na tři splátky. Do 30.9.2019 2.000,– Kč, do 30.11.2019 2.000,– Kč a do 31.1.2020 500,– Kč. Číslo účtu pro platbu je 19–9931980247/0100, variabilní symbol rodné číslo hráčky. Do zprávy pro příjemce jméno hráčky. Po uhrazení minimálně první části obdrží každá hráčka jednu permanentku mládežnickou + 2 permanentky pro rodiče na utkání extraligy žen.

Hrací týmy soutěže U11

ZELNÁ
Bémová, Bílková, Bohušová, Červená, Gajdáčková, Gašparíková, Horáková, Hrubá, Kubíčková, Maršolková, Pavlátová, Poledníková, Popelářová, Slezáková, Šulcová, Vybíralová, Wojnarová
BÍLÁ
Bialková, Chrapková, Jurniklová, Mihulová, Minariková, Outratová, Pastrňáková, Paverová, Skácelová, Stašová, Šubertová, Trojáková, Výrková, Zdeňková, Zvolánková

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY ŠMOULINKY

4. kolo: neděle 1. prosince – Nymburk
5. kolo: sobota 21. prosince – Pardubice
6. kolo: neděle 19. ledna – Olomouc
7. kolo: neděle 1. března (jarní prázdniny) – Kolín
8. kolo: neděle 29. března – HB Basket
9. kolo: neděle 19. dubna – Jičín
10. kolo: neděle 17. května – Ostrava

**Ne 19.1.2020 Kva­lifikace o NF U11 Basket Ostrava – SBŠ Ostrava v 13:00 sraz nominovaných hráček v 12:15 na trojhalí. Nominace: Bohušová,Červe­ná,Horáková,Mar­šolková,Pavlá­tová,Vybíralo­vá,Bialková,Chráp­ková,Pastrňáko­vá,Paverová,Sta­šová,Zvolánko­vá,Minariková,Šu­bertová,Zdeňko­vá

**Ne 19.1.2020 Šmoulinka cup Olomouc sraz nominovaných hráček v 8:00 na ZŠ Lukášová a nebo v 9:15 na ZŠ Stupková Olomouc. V chod do tělocvičny je z ulice V Hlinkách.No­minace:Výrková,Gaj­dáčková,Trojá­ková Gašpariková,Jur­niklová,Mihulo­vá,Outratová,Ská­celová,Bílková,Hru­bá,Poledníková,Po­pelářová,Slezá­ková,Wojnarová,Šul­cová

**So 18.1.2019 OP U10 Frýdek Místek utkání v 12:30 a 14:00. Sraz na ZŠ 1.máje 1700 v 11:45 hodin a nebo v 11:30 na Lukášové.Nominace všechny hráčky 2010 a mladší

**Trénink v pátek 17.ledna 2020 17.30 – 18:45 nominované hráčky na Šmoulinku. 18:45 – 20:00 nominované hráčky na kvalifikaci U11pokračujte na „REALIZAČNÍ TÝM“